Túrák és kirándulások

A Villányi-hegység térsége kultúrtörténeti emlékei, méltán híres borai mellett természeti kincsekben is kiemelkedően gazdag. A terület különleges természetföldrajzi helyzetének köszönhetően egyedi, mediterrán hatásokat tükröző, gazdag növény- és állatvilággal büszkélkedhet, melyben számos ritka és védett faj is megtalálható. A természetkedvelő látogatók élményben gazdag túrát tehetnek a Szársomlyón vagy a Kelet-Dráva vadregényes árterein.

A Villányi hegység 35 km hosszú és csupán 3-4 km széles, felépítő anyagában meghatározóak a triász, jura és kréta földtörténeti korok tengeri üledékei, mészkövek és dolomitok. Szerkezete is jellegzetes, gyűrt, öt déli irányban kibillent ún. pikkely tagolja. Ezek nyugatról keletre haladva a következők: Tenkes-hegyi (csarnótai), Csukma-hegyi (gyűdi), Város-hegyi (siklósi), Fekete-hegyi (villányi), Szársomlyó-hegyi (nagyharsányi). Ez utóbbi látványában is egyedülálló, védett természeti érték. A hegység déli határát jelző törésvonalak mentén gyógyvizek törnek a felszínre. A legismertebb kénes gyógyhatású víz Harkányban található.

„Egy világszép nagyharsányi lányra szemet vetett az ördög. Az anya teljesíthetetlennek hitt feltételt szabott a frigy létrejöttéhez: ha az ördög egyetlen éjjel kakasszóig felszántja a sziklás hegyoldalt, övé lehet a lány. Az ördög ekéje elé fogott hat pár fekete macskát és szántani kezdett. Olyan jól haladt, hogy az öregasszony megijedt és maga kezdett kukorékolni. Az ördög elhajította az ekét (ebből lett a beremendi hegy), kirázta bocskorából a földet (ebből lett a siklósi hegy), majd nagyot ugrott és bebújt a földbe. Ahol eltűnt ma is kénes víz bugyog elő, a forrást a lány neve után Harkánynak nevezik. A felszántott hegyen ma is látszanak a macskakarmok nyomai.”

A Villányi hegység, szelíd, 300-350 m-es tengerszint feletti lankái e törések – hegyek mentén kínálják túraútjaikat.

Szársomlyó Természetvédelmi Terület

A Szársomlyó neve a régi magyar „szár” szóból ered, mely kopaszt jelentett. A nép nyelvén sziklás felszíne miatt csak „ördög szántotta hegy”-ként ismert. A hegy biztonságot és védelmet nyújtó déli előtere már 3000 éve lakott terület. Már a Római Birodalom telepesei is emeltek itt várost, ők honosították meg a máig meghatározó szőlőművelést is. A hegy csúcsán az 1200-as évektől vár állt, amelynek maradványai ma is láthatóak. A Szársomlyón 1910-től intenzív mészkőbányászat kezdődött meg. A régebbi, keleti bányát 1967-től a szobrászok vették birtokukba, itt található a Nagyharsányi Szoborpark.

Hazánk területén egyedül a Szársomlyón él a fokozottan védett magyar kikerics. Január végi-februári virágzásakor a Nemzeti Park munkatársai „Kikerics túrákat” indítanak.

Szakvezetéses túrák
Program időtartama: 3-4 óra
Túra hossza: 5 km
Helyszín: Villányi (Nagyharsányi) szoborpark
A túrák garantált időpontokban indulnak, szerdától vasárnapig minden nap 10.00 órakor. További információ: DDNP, www.ddnp.hu.

Csarnóta-hegy

Nyugat-keleti irányba haladva először a Csarnóta-hegyre kapaszkodhatunk fel. A Tenkes csárdától induló kék jelzésű turistaút felhagyott mészkőbánya és pusztuló mészégető kemencék mellett vezet. A Kis-hegy erősen karsztosodott kőzeteiben kisebb-nagyobb vörösagyag-töbrök alakultak ki a késői pannonban, korai pleisztocénben, melyek az akkor élt fauna csontmaradványait tartalmazzák. Az ásványok a mészkő repedéseihez kapcsolódnak. A Kis-hegy gerincén végig a Nagy-hegy csúcsán lévő kilátóba érünk, ahol a Mecsek és a Dráva –sík panorámájában gyönyörködhetünk. A terület védett. A túraút szabadon látogatható.

Tenkes – hegy, „Csodabogyó” tanösvény

A tanösvény a Siklóshoz tartozó Máriagyűd kegytemplom előtt elhelyezett tájékoztató táblától indul és a sárga sáv turistaútvonalat követve járható be. A tájékozódást segítik a nyomvonal mellé látótávolságban kihelyezett facölöpök, melyeken a szúrós csodabogyó rajza látható.
A templomtól a Tenkes-hegy csúcsa alatt található kunyhóig kialakított tanösvény körülbelül 2,5 km hosszú. A végállomástól célszerű felkapaszkodni a hegygerincre, majd a kék sávjelzésen keleti irányban haladva sárga kereszt, vagy a piros sávjelzésen visszaereszkedni Máriagyűdre. A túraút szabadon látogatható.

Villányi Templom-hegy Természetvédelmi Terület

A Villányi-hegység legkeletibb tagja, a Templom-hegy elsősorban geológiai értékeiről nevezetes. A korábban Mészhegy néven ismert terület kőbányája udvarán egyedülálló jurakori és pliocén-pleisztocén korú kőzettani értékek láthatók a sziklafalban. Az ammonitesz és gerinces maradványok több tízmillió év evolúciós történetét őrzik. A területen 1910 óta folynak geológiai kutatások, melyek során 27 új állatfajt fedeztek itt fel.

Ammonitesz tanösvény

A tanösvény a Villányi Templom-hegy Természetvédelmi Területen helyezkedik el. A tanösvény önálló bejáráshoz vezetőfüzet tölthető le a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapjáról (www.ddnp.hu).

Túra hossza: 0,5-1 km
Helyszín: Villány, Ammonitesz tanösvény indító tábla
A tanösvény látogatható egyénileg, illetve a DDNP-nál bejelentkezés alapján szakvezetéssel.

Túrony-Diósvölgy kirádulóhely

A csarnótai fennsík után az 58-as útról elérjük Túronyt, mely Árpád-kori templomáról ismert. A fennsík Tenkes felé eső lankái szőlőskerteket ringatnak, az ezer éves templom kiszélesülő, napfényjárta teret őriz. A kirándulókat 2 ha területén erdei tisztáson, a túrautak metszéspontjában várja a Diósvölgyi Túraállomás és Ifjúsági sátortábor.   A falutól délre fekvő gerinc felé a sárga kereszt turistaút vezet, mely a falut keletre elhagyva 1,7 km után délre fordulva újabb 1,5 km után csatlakozik a kék sávjelzéshez majd a Csodabogyó tanösvény-hez, melyen a máriagyűdi templomhoz lehet lesétálni. (www.tenkeshat.hu)

Információ:
Harkányi Turisztikai Egyesület Tourinform Irodája
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 7.
T/F.: +36/72/815 910
Email.: info@harkanyturizmus.hu, tourinform@harkany.hu
Web.: www.harkanyturizmus.hu

Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNP)
7625 Pécs, Tettye tér 9.
T.: +36 (72) 517-200
Fax: +36 (72) 517-229
Email:dunadrava@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu